Postural Träning och Behandling
Baserat på Optimum metoden, rörelseträning & lymf & faciabehandling.

Postural träning och behandling

1500 :- 80 min

Läs mer nedan om hur ett besök går till.

Djupvågsbehandling av bindväv

1500 :- 80 min

Denna behandling varvar olika behandlingstekniker med fascia maskinens mjuka vibration som får bindväven att "smälta" och där det tidigare funnits stagnation löses upp. Du kommer känna en total avslappning i kroppen. Läs mer om bindväv/fascia på fasciaguiden. Görs med kläder på.

  Lymfmassage
  med ärrbehandling
  1500 :- 110 min

  När bindväven är hård påverkar det lymfan. När musklerna är spända så kan orsaken vara problem i det lymfatiska flödet och bindväven som skapar blockeringar. Denna behanling varvar strykningar och olika mjuka behandlingstekniker för att få igång det lymfatiska flödet och släppa på förhårdnader i bindväven som ärrvävnad och lårkakor.

  Testa postural träning online gratis!

  Vill du testa övningar och olika träningsprogram direkt online? Testa helt gratis och se om det är något för dig.

  Hur går besöket till?

  Besöket består i grunden av två delar; postural träning och olika behandlingsformer, vilka tillsammans hjälper till att skapa en fysisk balans. Behandlingar kan exempelvis vara djupvågsbehandling, akupressur och käkledsbehandling.

  Detta hjälper kroppen att återfå en naturlig hållning, rörlighet och styrka samtidigt som grundorsaken till eventuell smärta ofta försvinner då muskler och leder inte längre blir överbelastade.


  I besöket ingår:
  • Rörelse, hållnings och funktionsanalys.
  • Genomgång av historik
  • Behandling
  • Utjämning av obalanser
  • Övningar för att rakställa din hållning
  • Program med hem

  Varför?

  Allt fler människor lever med smärtor som har blivit en del av vardagen, en ond rygg, ett bråkigt knä, spända axlar och nacke är allt vanligare. Detta tar mycket energi och påverkar livskvaliteten.

  Fysiska obalanser kan uppkomma på grund av många orsaker som stillasittande, stress, trauma, enformig rörelse,  överbelastning, näringsobalanser, sömn och skador.

  Kroppen är fantastisk och anpassar sig snabbt efter olika situationer och kompenserar gladeligen för att lösa eventuella problem. Problemet är att den inte alltid återställs helt utan rätt förutsättningar.

  Hur?

  Första tillfället innehåller samtal, hållnings-, funktions- och rörelseanalyser och behandling. Behandlingen kan bestå utav djupvågsbehandling med swedish fascia vibes, massage, akupressur, eller andra mjuka behandlingsformer. Baserat på analyserna och testerna görs ett individanpassat träningsprogram att praktisera mellan besökstillfällena.

  Vid behov modifieras träningsprogrammen eller görs helt nya efter varje besök vartefter träningen fortskrider. Både första och andra tillfället är grundläggande för att hitta de största obalanserna och att säkerhets ställa att övningarna utförs på rätt sätt.

  Antal tillfällen varierar efter behov, 2–5 gånger är vanligast med 3–6 veckors mellanrum under en period av 2–6 månader. Varje tillfälle är 90 min förutom första som är upp till 120 min. Om under 16 år så brukar det räcka med 1-2 kortare besök.

  När kroppen befinner sig i sin naturliga balans krävs inte mycket för att upprätthålla resultatet . Förbättring brukar ske redan vid första passet.


  För vem?

  För alla som vill röra sig lätt och smärtfritt. 

  Träningen är lätt men kan vara utmanande både fysiskt, mentalt och emotionellt. Det är enkla övningar som kräver fokusering på hur de genomförs; där positionering, aktivering, andning och avspänning samspelar.

  För att se kroppens rörelse och hållning samt att kunna utföra träningen så rekommenderas kroppsnära mjuka kläder.