Postural Training & Treatments
Based on Optimum method & movement training

Postural training & treatment

1500 :- 90 min

Read more below....

Lymphatic & Fascia treatment

1500 :- 90 min

We use swedish fascia vibes machine to releases the fascia painfree to increase your vascular flow. Including manual treatment and lymphatic exercises. Clothes are kept on. You will feel more relaxed than nothing else.

  Online

  1000 :- 60 min

  ....

  Testa postural träning online gratis!

  Vill du testa övningar och olika träningsprogram direkt online? Testa helt gratis och se om det är något för dig.

  Hur går besöket till?

  The visit basically consists of two parts: postural training and various forms of treatment. Example of treatments used is deep fascia wave treatment, acupressure, massage, trigger points and kinesiology.

  This helps the body regain a natural posture, mobility and strength while the root cause of any pain often disappears as muscles and joints no longer become overloaded.
  The visit includes:
   • Movement, posture and function analysis.
   • Review of history
   • Treatment
   • Balancing imbalances
   • Exercises to straighten your posture
   • Training program between sessions for long-lasting result

  Why?

  Allt fler människor lever med smärtor som har blivit en del av vardagen, en ond rygg, ett bråkigt knä, spända axlar och nacke är allt vanligare. Detta tar mycket energi och påverkar livskvaliteten.

  Fysiska obalanser kan uppkomma på grund av många orsaker som stillasittande, stress, trauma, enformig rörelse,  överbelastning, näringsobalanser, sömn och skador.

  Kroppen är fantastisk och anpassar sig snabbt efter olika situationer och kompenserar gladeligen för att lösa eventuella problem. Problemet är att den inte alltid återställs helt utan rätt förutsättningar.

  How?

  Första tillfället innehåller samtal, hållnings-, funktions- och rörelseanalyser och behandling. Behandlingen kan bestå utav djupvågsbehandling med swedish fascia vibes, massage, akupressur, eller andra mjuka behandlingsformer. Baserat på analyserna och testerna görs ett individanpassat träningsprogram att praktisera mellan besökstillfällena.

  Vid behov modifieras träningsprogrammen eller görs helt nya efter varje besök vartefter träningen fortskrider. Både första och andra tillfället är grundläggande för att hitta de största obalanserna och att säkerhets ställa att övningarna utförs på rätt sätt.

  Antal tillfällen varierar efter behov, 2–5 gånger är vanligast med 3–6 veckors mellanrum under en period av 2–6 månader. Varje tillfälle är 90 min förutom första som är upp till 120 min. Om under 16 år så brukar det räcka med 1-2 kortare besök.

  När kroppen befinner sig i sin naturliga balans krävs inte mycket för att upprätthålla resultatet . Förbättring brukar ske redan vid första passet.


  For who?

  For everyone.

  The training is easy but can be challenging both physically, mentally and emotionally. These are simple exercises that require focus on how they are performed; where positioning, activation, breathing and relaxation interact. Most people feel a direct effect at the first visit. However exercises needs to be performed a period of time for long lasting results.

  To see the body's movement and posture and to be able to perform the exercise, soft training clothes that shows your figure are recommended.